Szkoła Pływania Goleniów


ZAPRASZAMY NA NAUKĘ PŁYWANIA
ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE
DZIECI, DOROŚLI, NIEMOWLĘTA

Nauka pływania


UWAGA!!

Od 19 maja 2021 wznawiamy zajęcia na basenie. Grupy bez zmian.

Ze względu na mniejszą ilość zajęć opłata w 2 semestrze będzie wynosiła 250 zł za osobę (rodzeństwo 230)

Osoby które zapłaciły już 400 mają nadpłatę na nowy semestr.

Zajęcia będą trwały do 26.06.2021Zapraszamy na naukę pływania dzieci i dorosłych.

Prowadzimy zajęcia grupowe oraz indywidualne na wszystkich poziomach zaawansowania.

Dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu pływania daje nam możliwość robienia tego na najwyższym poziomie.REGULAMIN

- BEZPIECZEŃTWO
- Zawsze słuchaj instruktora.
- Nie biegaj po basenie.
- Nie wchodzߠdo wody bez pozwolenia instruktora.
- Nie skacz do wody chyba, że są to skoki zorganizowane.
- Podczas zajęć pływaj prawą stroną toru i zachowuj odstęp.

- ORGANIZACJA

- Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest pisemna zgoda na uczestnictwo w zajęciach, w przypadku osoby niepełnoletniej zgoda rodzica lub prawnego opiekuna (wypełnienie KARTY KURSANTA)
- Zajęcia odbywają się rzez cały rok szkolny, który podzielony jest na 2 semestry zgodnie z kalendarzykiem zamieszczonym na stronie www.szkolaplywaniagoleniow.pl
- Zajęcia odwołane z przyczyn nie leżących po stronie Szkoły Pływania nie będą odrabiane. - W skład lekcji wchodzą zajęcia praktyczne nauki pływania, imprezy okolicznościowe (Zajączek, Mikołajki, Zawody)
- Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
- Prosimy o przychodzenie na zajęcia 15 minut wcześniej w celu przygotowania się do zajęć
- Przed wejściem na halę basenową ubieramy strój kąpielowy i bierzemy prysznic.
- Rodzice mogą wejść w klapkach do szatni w celu pomocy dziecku w przebraniu się wysuszeniu
- W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach jest możliwość ich odrobienia(2 razy w semestrze) po wcześniejszym umówieniu
- wypisywanie się z zajęć w trakcie semestru jest niedozwolone ze względu na to,że koszt funkcjonowania grupy jest podzielony
na wszystkich członków grupy i jak ktoś by nie zapłacił to nie będzie z czego pokryć kosztów wynajmu toru dla grupy i pracy instruktora
- Za opuszczone zajęcia nie przysԵguje zwrot kosztów
- Szkoła Pływania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w czasie zajęć w szatni lub na pływalni
- Podpisując regulamin wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych, fotografii jak i nagrań wideo z wizerunkiem kursanta zrobionych w czasie trwania zajęć w celach informacyjnych oraz marketingowych oraz oświadczam, że stan zdrowia kursanta pozwala na udział w zajęciach nauki pływania

KOSZTY
Opłata za semestr nauki pływania :

1 i 2 SEMESTR roku szkolnego 2020/2021

1 x w tygodniu 400 zł
rodzeństwo w Szkole Pływania 370 zł za osobę
2 x w tygodniu 700 zł

Zniżki nie dotyczą grup dzieci z rodzicem

Opłatę wnosimy do końca pierwszego miesiąca zajęć jednorazowo, możliwość płatności ratalnej po ustaleniu

RODO Polityka prywatności
Firma Relax Jarosław Marchel, realizując obowiązek informacyjny wynikający z wchodzących w życie w dniu 25.05.2018 r. przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), prosi o zapoznanie się z informacjami na temat celów i zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Firma Relax Jarosław Marchel z siedzibą w Goleniowie ul. Niepodległości 1.
2. Może Pani/Pan się z nami skontaktować:
 wysyłając e-mail na adres szkolaplywaniagoleniow@wp.pl,
 dzwoniąc pod numer 602839097 (opłata wg stawek operatora),
 pisząc na adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy w celu zawarcia i wykonania umowy
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:
1) w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania,
2) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową,
5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz obowiązków podatkowych.
7. Zawsze może Pani/Pan poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Może Pani/Pan również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:
1) w zakresie, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
3) w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. w formacie .csv, .xml; może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych,
4) przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub naszym inspektorem ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

Nauka pływania
Pływanie niemowląt
Aquaaerobic
Obozy
Ratownictwo
O nas